Támogató Szolgáltatás

Intro image

A szolgáltatás célja, hogy a Százhalombattán és a környező településeken élő fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítse, elsődleges célja, hogy a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segítse, illetve a lakáson belül speciális segítséget nyújtson. A szolgálat valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. Nekik és hozzátartozóiknak kívánunk segítséget nyújtani.

Szolgáltatásaink

 • Személyi segítés
 • Ápolási feladat
 • Gondozási feladatok
 • Személyi segítés
 • Szállító szolgálat
 • Tanácsadás, információnyújtás, ügyintézés, személyre szabott tanácsadás

A jogszabályok értelmében szolgáltatásaink közül a személyi segítés és a szállítás térítésköteles, melynek mértékét helyi rendelet szabályozza.

Szolgáltatásunk alapelve

Az ügyfél igényeit figyelembe véve alakítjuk ki az elvégzendő személyi segítői feladatokat. A közösen kialakított tevékenységek az ügyfél aktivitására épülnek, önállóságát szem előtt tartva meghatározott rend szerint zajlanak.

A támogató szolgálat megteremti a segítéshez szükséges feltételeket, és szerződéses megállapodásban rögzíti azokat. Ügyfelünk állapotától függően biztosítjuk számára az alapápolói és gondozói ellátást, személyi segítést, amely napi, heti vagy havi rendszerességgel történhet.

Miben segítünk ügyfeleinknek?

Ápolási feladatok

Szociális gondozási feladatok:

 • étkezés segítése
 • főzés segítése
 • személy körüli takarítás
 • ügyintézés a segített nélkül

Személyi segítés:

 • bevásárlás a segítettel
 • ügyintézés a segítettel
 • sétáltatás, levegőztetés
 • kulturális, művelődési, sportolási lehetőségre való elkísérés
 • felolvasás.
Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?

A bejelentkezés történhet személyesen vagy telefonon az igénybevevő részéről, a háziorvos vagy szakorvos javaslatára, különböző segítő szervezetek által és az önkormányzati intézmények ajánlására (pl.: Gondozási Központ, Családsegítő Központ).

A bejelentkezést követően a szolgálat vezetője személyesen felveszi a kapcsolatot a fogyatékos személlyel, tisztázza az igényeket, megvizsgálja a helyszínt, előzetes megállapodást köt a szolgáltatás igénylőjével.

Ezt követően a szolgálatvezető kijelöli a szolgálat ellátására alkalmas személyi segítőt. A személyi segítő, ha a a segítettel kölcsönösen elfogadták egymást, kitölti a szükséges adatlapokat, felveszi a kapcsolatot az igénybevevő orvosával, vele egyezteti a gyakorlati teendők rá vonatkozó részét, majd a szolgálatvezetőt tájékoztatja a történtekről.

Ekkor történik meg a szerződéskötés, amely kitér a feladatokra, azok időtartamára és helyszínére.

Elkezdődik a szolgáltatás, melynek elvégzését az igénybevevő leigazolja, a szolgálatvezető a napi, heti és havi elszámolásokat nyilvántartásban vezeti.

Az igényekben vagy az állapotban történő bármilyen változást a szolgáltatást végző munkatárs vagy az igénybevevő jelzi a szolgálatvezetőnek, aki intézkedik.

Szállítás megrendelése

A fuvarigényt 3 nappal korábban kell jelezni a szolgálatvezetőnek.

Az igények figyelembevételének sorrendje
 1. Előnyt élveznek egyrészt azok, akik rendszeresen veszik igénybe szállításunkat az iskolába, munkába, gyógykezelésre való eljutáshoz, másrészt azok, akik csoportos szállítást kérnek.
 2. Azok is elsőbbséget élveznek, akik a mindennapi életvitelt segítő szolgáltatások helyszínére szeretnének eljutni. Például: orvoshoz, gyógytornára, fürdőbe, fodrászhoz, könyvtárba, nagybevásárlásra vagy egy távolabbi intézménybe az ügyintézés lebonyolításához.
 3. A szűkös lehetőségek miatt csak ezután tudjuk vállalni az egyéb céllal történő szállítást. Például: szabadidős cél, sportolás, kulturális program, rokoni vagy baráti látogatás, temetőlátogatás, stb.
 4. Információnyújtás, tanácsadás

Kérdéseivel, problémáival minden érintett megkeresheti szolgálatunkat személyesen, telefonon, e-mailben, levélben és faxon egyaránt.

Széleskörű információkkal rendelkezünk számos, a fogyatékossággal élő embereket érintő témában, mellyel segíteni kívánjuk a társadalomba való beilleszkedést.

Információadásunk területei
 • Egészségügyi, oktatási, szociális intézmények
 • Jogszabályok
 • Különböző non-profit szervezetek, szolgáltatások, ellátások
 • Kulturális programok, rendezvények, tanfolyamok
 • Segédeszközök, akadálymentesség

Kérjen bővebb tájékoztatást:
Szolgáltatásvezető:  Czeczon Zsuzsa
Tel: 06-23/354-601, 06-30/216-6354
E-mail: moc.liamg@17akzcezc