Egyéni fejlesztés

Intro image

Intézményünk, egyéni fejlesztés keretében biztosítja az ellátottak személyiségfejlődését, képességeik lehetőség szerinti szinten tartását. Az egyéni fejlesztési tervek készítésekor az ellátott kéréseit figyelembe véve segítjük az alábbi funkciók jobb működését.

Képzelet

Figyelem

 • vizuális
 • auditív
 • figyelem-koncentráció
 • figyelem-tartósság

Emlékezet

 • bevésés
 • megőrzés (rövid, tartós, állandó)
 • felidézés (gyorsaság, pontosság)

Gondolkodási képességek

 • Kommunikációs képességek,
 • beszédértés-képességek (kapcsolatfelvétel viszonzása, szándék, vélemény kinyilvánítása)
 • Írásképességek
 • Olvasási képességek

Szociális képességek

 • szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása)
 • szociális alkalmazkodás
 • kooperáció
 • figyelmesség és illemtudó viselkedés
 • fegyelmezettség
 • egymás segítése
 • konfliktusok kezelése
 

Nappali ellátás

Nappali Ellátás

Képzés

Képzés

Fejlesztő Foglalkoztatás

Fejlesztő Foglalkoztatás