Egyéni és csoportos pszichoterápiás foglalkozás

A párkapcsolati problémák kezelésében, önértékelési zavarok megoldásában, a reális énkép kialakításában, a megfelelő kommunikációban, a krízishelyzetek kezelésében pszichológus nyújt segítséget. Segít olyan képességek, készségek elsajátításában, melyek a konfliktusok hatékonyabb kezelését, a belső feszültségek levezetését, valamint az elszenvedett kudarcok feldolgozását segítik elő. A segítségnyújtás során az egyéni igényekre koncentrálhatunk, de lehetőség nyílik csoportszintű közös munkára is.

A támogatás területei:
- a konfliktushelyzetek kialakulásával kapcsolatos preventív jellegű gyakorlatok,
- kiegyensúlyozottabb családi kapcsolatok
- krízishelyzetek esetén egyéni támogatás biztosítása,
- igény szerint egyéni konzultáció biztosítása a gondozottak, ill. a dolgozók irányába.
Csoportfoglalkozások biztosítása
- a közösségi élmény pozitív irányú erősítése,
- izoláció élményének, érzésének enyhítése, oldása illeszkedő technikák igénybe vételével,
- megküzdési stratégiák kialakítása, készségszintre fejlesztése, ezek gyakoroltatása a csoport segítségével,
- párkapcsolatok a mindennapokban: barátság és szerelem.