Kerámia készítés

Intro image

Kerámia műhelyünk 2014 óta működik hat fogyatékkal élő személy bevonásával. Speciális adottságaikat figyelembe véve, elsősorban őskori primitív fazekas technikákat alkalmazva dolgozunk hurka vagy szalag felrakással, kocolással. A finommotorika fejlesztésében az agyaggyal való munka csodálatos eredményeket hoz. Ezzel a módszerrel hangsúlyt kap az esetlegesség és tökéletlenség, visszatükrözve mindannyiuk személyiségének és tehetségének különbözőségeit.
A műhelyben dolgozó fiatalokat egyformán ösztönözzük saját „naiv" művészetük kifejezésére. Az elkészült tárgyak, edények díszítésében teljes szabadságot élveznek. Számukra maga az alkotó folyamat a lényeg, azonban az alkotás során a vizuális érzékelés, a képzelőerő, az esztétikai érzék, szín és formaérzék, szem-kéz koordináció, finommotorikus készségek egyaránt fejlődnek.

Munkafolyamat

• munkavédelmi ismeretek
• ismerkedés az agyaggal, eszközökkel
• ismerkedés a különböző technikákkal: marok edény, hurkatechnikával készült korsó, tál
• népi kultúra megismertetése, tájegységek szerinti minták megmutatása
• egyszerűbb formák, kisebb ékszerek, ajándéktárgyak készítése

A foglalkozások várható eredménye:

A foglalkozásokon egyre nagyobb önállóságot kapnak majd a fiatalok, megvalósíthatják kreatív ötleteiket, saját elképzeléseiket is.