Néhány szóban az alapítványról

Top banner

A Sérültekért Alapítvány 1991 óta végzi sérült emberek között közhasznú, 2009 óta kiemelten közhasznú tevékenységét Százhalombattán. Az alapítvány célja a tanköteles koron túli fogyatékkal élő emberek nappali ellátása, képzése, képességeik fejlesztése, foglalkoztatása, társadalmi beilleszkedésük segítése.

A Sérültekért Alapítvány a kezdetek óta elkötelezett abban, hogy a fogyatékkal élő emberek számára megteremtse az önálló és teljes emberi élethez nélkülözhetetlen körülményeket, minőségi szolgáltatásaival valamint foglalkoztatási programjával segíti ennek megvalósulását.

Az Alapítvány tevékenysége a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlődik. Kezdetben, a kilencvenes évek elejétől, szakköri keretek között népi kismesterségeket tanítottunk fiatal fogyatékos embereknek, amely tevékenységet 2005-ig kizárólag a helyi önkormányzat és pályázati forrásokból finanszíroztunk. A biztonságosabb pénzügyi működés érdekében az alapítvány 2005-ben hozta létre a nappali ellátó intézményt, a Sérültekért Alapítvány Mezőföldi Otthona Fogyatékosok Nappali Intézményét.

Az Alapítvány a minisztérium meghívására részt vett a szociális foglalkoztatást megalapozó modellprogramban, melynek eredményeként 2007 májusától beindítottuk az intézményen belüli foglalkoztatást. Az alapítvány számára meghatározó volt 1996, amikor együttműködési megállapodást kötöttünk Százhalombatta önkormányzatával, a fogyatékos felnőtt emberek képzésére, nappali ellátására majd később a támogató szolgálat működtetésére. Szervezetünk 1998-tól bérli a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság tulajdonában lévő Gátőrházat, a bérleti szerződés 2034-ig szól. Egyik középtávú céljunk, hogy az ingatlan saját tulajdonba kerüljön, ami lehetővé tenné, hogy saját céljainknak megfelelően alakítsuk át és fejlesszük azt.

Szervezetünk egyik legfontosabb célkitűzése a sérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése. Ezért olyan tevékenységeket, képzéseket és rehabilitációs programokat kínálunk, ami nem csak a fogyatékossággal élő fiatalok számára biztosít megfelelő keretet a fejlődéshez, hanem lehetővé teszi, hogy a többségi társadalom tagjaival kapcsolatba kerüljenek, sőt a fogyatékosságuk ellenére megmutassák értékeiket.

A Sérültekért Alapítvány Közhasznúsági Beszámolója