Munkára felkészítés

Intro image

A munkára felkészítés szintén a drámapedagógia eszközeivel történik. A műhely munkák során szituációs játékokon keresztül, a fantázia segítségével elevenednek meg valós helyzetek. Ezeknek a helyzeteknek a megélése segíti rögzülni a viselkedésmintákat, probléma megoldásokat, melyekkel a mindennapokban találkozhatnak a sérült emberek.

A nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni vágyó ellátottjaink részére minden segítséget megadunk. A kiscsoportos formában történő munkára felkészítő foglalkozást drámapedagógus vezeti.

A csoportok kidolgozott tematika szerint haladnak, melyek többek között az alábbi témákat érintik: viselkedésminták, illemszabályok, munkahelyi hierarchiák, munkahelyi konfliktuskezelés, kommunikáció, ügyintézés, munkahellyel szembeni elvárásaim, megjelenés, a kritika, felelősség és felelősségvállalás, jogok és kötelességek.

A foglalkozások célja, hogy ellátottjaink megismerjék a munkahelyi elvárásokat, elsajátítsák a helyes viselkedést és kommunikációt, tisztába kerüljenek jogaikkal, kötelességeikkel.

A foglalkozások várható eredményeként könnyebbé válik társadalmi beilleszkedésük, kommunikációjuk, térbeli tájékozódásuk fejlődik, reális énképük kialakul. Megismerik azt az utat, amely hozzásegíti őket az önállóvá váláshoz, egy számukra megfelelő munkahely megtalálásához, a társadalomba való beilleszkedéshez.

A foglalkozások várható eredménye:

 • szociális és kommunikációs képességek javulnak,
 • konfliktuskezelésük fejlődik,
 • reakcióképességük fejlődik,
 • problémamegoldó képességük javul,
 • figyelmük tartósabbá válik,
 • koncentráló képességük erősödik,
 • társas kapcsolatok minősége pozitívan változik,
 • szókincsük, beszédbátorságuk fejlődik,
 • kreativitásuk fejlődik,
 • gazdagodik a fantázia világuk,
 • logikus és praktikus gondolkodásuk fejlődik,
 • reális énképük kialakul,
 • önismeretük megalapozódik,
 • reális vágyak, tervek szövődnek,
 • reális jövőkép kialakul,
 • magabiztossá válnak a mindennapokban,
 • ügyeik intézésében önállóbbá válnak,
 • a drámajátékok segítik a közösség formálódását, a csapatépítést.