Munkára felkészítés

Intro image

A munkára felkészítés szintén a drámapedagógia eszközeivel történik. A műhely munkák során szituációs játékokon keresztül, a fantázia segítségével elevenednek meg valós helyzetek. Ezeknek a helyzeteknek a megélése segíti rögzülni a viselkedésmintákat, probléma megoldásokat, melyekkel a mindennapokban találkozhatnak a sérült emberek.

A nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni vágyó ellátottjaink részére minden segítséget megadunk. A kiscsoportos formában történő munkára felkészítő foglalkozást drámapedagógus vezeti.

A csoportok kidolgozott tematika szerint haladnak, melyek többek között az alábbi témákat érintik: viselkedésminták, illemszabályok, munkahelyi hierarchiák, munkahelyi konfliktuskezelés, kommunikáció, ügyintézés, munkahellyel szembeni elvárásaim, megjelenés, a kritika, felelősség és felelősségvállalás, jogok és kötelességek.

A foglalkozások célja, hogy ellátottjaink megismerjék a munkahelyi elvárásokat, elsajátítsák a helyes viselkedést és kommunikációt, tisztába kerüljenek jogaikkal, kötelességeikkel.

A foglalkozások várható eredményeként könnyebbé válik társadalmi beilleszkedésük, kommunikációjuk, térbeli tájékozódásuk fejlődik, reális énképük kialakul. Megismerik azt az utat, amely hozzásegíti őket az önállóvá váláshoz, egy számukra megfelelő munkahely megtalálásához, a társadalomba való beilleszkedéshez.

Drámapedagógia - Érett felnőttként a munka világában

Ki vagyok én?
Énkép és ahogyan mások látnak
Érzelmek kifejezése
Vágyak, álmok
Megvalósítható világom – A realitás talaján

Elfogadás
Egyén és társadalom
Helyem a társadalomban
Esélyegyenlőség
Lehetőségeim

Helyem a családban
Egyedül és együtt
Feladatmegosztás családon belül
Mitől érzem jól magam a családban?
Családot szeretnék

Baráti kapcsolatok
Mi a barátság?
Hogyan választok barátot?
Külső-belső tulajdonságok
Értékrend

Párkapcsolatok
Mi a szerelem?
Döntések és választások
Szexualitás, intimitás megteremtése
Gyermekvállalás

Férfiak és nők a munka világában
Viselkedésminták
Illemszabályok
Munkahelyi hierarchiák
Munkahelyi konfliktus kezelés

Kommunikáció
Nonverbális kommunikáció
Verbális kommunikáció
Ügyintézések (pl. telefon, hivatal, üzletek)
Írásbeli kommunikáció (levelezés, önéletrajz)

A munka, a munkahely és én...
Mi motviál engem?
Munkahellyel szembeni elvárásaim
Munkaadói elvárások
Öntudatos fellépés

Munkakeresőben
Külső megjelenés
Magabiztos vagyok! Gesztusnyelv, testbeszéd
Verbális kommunikáció
Viselkedés

Konfliktuskezelés
A konfliktusok okai
A konfliktus helyes és helytelen kezelése
A kritika
Megoldásminták

Felelősség, felelősségvállalás
Felnőttem
Felelős vagyok magamért
Felelős vagyok másokért
Megbízható vagyok...

Jogaim, kötelességeim
A jogkövető magatartás
Munkahelyi panaszok, kihez forduljunk?
Elvárások az élet különböző területein
Társadalmi szerepvállalás

  A foglalkozások várható eredménye:

  • szociális és kommunikációs képességek javulnak,
  • konfliktuskezelésük fejlődik,
  • reakcióképességük fejlődik,
  • problémamegoldó képességük javul,
  • figyelmük tartósabbá válik,
  • koncentráló képességük erősödik,
  • társas kapcsolatok minősége pozitívan változik,
  • szókincsük, beszédbátorságuk fejlődik,
  • kreativitásuk fejlődik,
  • gazdagodik a fantázia világuk,
  • logikus és praktikus gondolkodásuk fejlődik,
  • reális énképük kialakul,
  • önismeretük megalapozódik,
  • reális vágyak, tervek szövődnek,
  • reális jövőkép kialakul,
  • magabiztossá válnak a mindennapokban,
  • ügyeik intézésében önállóbbá válnak,
  • a drámajátékok segítik a közösség formálódását, a csapatépítést.