Gyógypedagógiai fejlesztés

A gyógypedagógiai fejlesztés során a szakember munkája kiterjed az ellátott életkísérése, a hasznos időtöltés megszervezése. az ellátott praktikus intelligánciájának fejlesztésére és/vagy szintentartására, a társadalom mindennapi életébe való bekapcsolódás segítésére. A kommunikációs készségek, az önkifejezés javuló színvonala maga után hozza az önértékelés, önbizalom fejlődését is. Az intézményben már jó gyakorlatként működő társszakmák programjaihoz –drámajáték, mozdulat színház, zeneterápia – kapcsolódva, azokat kiegészítve az egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztések további nélkülözhetetlen elemei a figyelem, emlékezet, gondolkodás rugalmasságának fejlesztése.