A bekerülés feltételei

Top banner

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A szociális ellátást írásban kell kérelmezni. kérelem előterjesztésekor kérjük csatolni a melléklet  része szerinti orvosi igazolást, valamint a jövedelemnyilatkozatot.

Szükséges még:

  • korábbi zárójelentések,
  • egyéb orvosi papírok (OOSZI szakvélemény)
  • iskolai bizonyítvány

Az egyszerűsített előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek.

A jelentkezővel ezután három hónap próbaidővel megállapodást kötünk intézményi jogviszony létesítésére.

A nappali ellátás térítési díja egységesen 7.050 Ft/ hó.

A bekerüléshez kitölteni szükséges nyomtatványok itt letölthetőek: