Szociális foglalkoztatás

Top banner

2007. május 1-vel beindítottuk intézményünkben a szociális foglalkoztatást: Kezdetben 23 fő fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban, 3 fő munka-rehabilitáció keretében dolgozott. A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony. Célja a szociális intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása, és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A munka-rehabilitáció szolgálati időre jogosít. Célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.

A 2010. évi finanszírozás változása miatt jelenleg csak 14 fő vesz részt a foglalkoztatásban, a többiek munkavégzésea komplex rehabilitáció részeként a nappali ellátás keretében történik.  Mind a 14 fő a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesz részt. Ez a foglalkoztatási forma megkívánja a magasabb szintű feladattudatot, feladattartást, probléma felismerést, felelősségvállalást. A munkatevékenységekre jellemző az összetettség, az önálló munkát igénylő feladatok elvégzése. Ők szinte valamennyien magas szinten elsajátították a munkakörüknek megfelelő szaktudást. Kosárfonó, szőnyegszövő, gyékényszövő, kerti munkás munkakörben dolgoznak. A foglalkoztatást szakemberek és munkavezetők szervezik és vezetik. A munka során figyelembe veszik az egyéni igényeket, és annak megfelelően alakítják a foglalkoztatást.

Az intézményen belüli foglalkoztatásban arra törekszünk, hogy a fogyatékos emberek képességeikkel elérhető legmagasabb szintű intézményi foglalkoztatásban részesüljenek. Fontosnak tartjuk, hogy az ellátott képességének és érdeklődésének leginkább megfelelő munkakörben végezze munkáját. Saját döntés és a munkapróba alapján közösen választjuk ki a megfelelő munkatevékenységet. Egyik fő célunk, hogy a foglalkoztatásban résztvevő sérült emberek minőségi termékeket tudjanak előállítani, valóban értékteremtő munkát végezzenek. Fontos, hogy az ehhez szükséges tudást elsajátítsák. Folyamatosan OKJ-s képzéseket szervezünk részükre (kosárfonó, szőnyegszövő, parkgondozó). Szinte valamennyi ellátottunk részt vett képzésben, amely egyben megteremtheti a külső munkahelyen való elhelyezkedés lehetőségét. Amennyiben igény van rá, felkutatunk másfajta képzést is, és segítünk annak sikeres elvégzésében. A munkafolyamatok betanítása, rögzülése, az egyénre szabott foglalkozás, egyéni fejlesztés, kiscsoportos foglalkozás szintén segít abban, hogy ellátottjaink meglévő képességeiket szinten tartsuk, illetve lehetőség szerint javítsuk, adottságaik, új készségeik kibontakozhassanak.

Termékeink iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A minőségi munka eredményeként az értékesítés terén újabb lehetőségek nyíltak meg alapítványunk előtt. 2009-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a budaörsi Bau-Max áruházzal termékeink árusítására.

Szervezetünk egyre inkább keresi azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy azok az ellátottak, akik képesek külső munkahelyen dolgozni, megtalálják a számukra megfelelő és befogadó munkahelyi környezetet is. A külső munkahelyi integráció eszközének tartjuk a bedolgozói munkákat is. Előnye nemcsak az, hogy színesíti a munkatevékenységeket, hanem a határidő, teljesítménykényszer a nyílt munkaerő-piaci viszonyokhoz hasonlóvá teszi a védett foglalkoztatást, elősegítve a felkészülést a külső munkára. A külső munkahelyi gyakorlat részeként bicikli szerelő üzemben a szállításban működtünk közre (biciklik tolása műhelyből raktárba, intézményen belül bicikli nyereg vázra szerelése).

 

Nappali Ellátás

Nappali Ellátás

Képzés

Képzés

Egyéni Fejlesztés

Egyéni Fejlesztés