Konduktív pedagógia

Intro image

A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése hogy tanulni tanítson, azaz a tanulási képességeket fejlessze. A konduktív nevelés alapja az, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik bizonyos tartalékokkal, az új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével. Itt a mozgásfolyamatok elvégzésére tanítjuk a foglalkozáson résztvevőket, csak annyi segítséget nyújtva, ami szükséges egy mozgás vagy mozdulatsor elvégzéséhez.

Célunk, hogy az újonnan (újra) tanultak alkalmazását különböző szituációkban használni tudják. Törekszünk arra, hogy a hozzánk forduló mozgássérült emberek visszanyerjék elvesztett képességeiket, lehetőségük nyíljon a munkába való visszatérésre és aktív tartalmas, minél önállóbb életre.

A foglalkozások várható eredménye:

  • lazulnak a feszes izmok, erősödnek a gyengék,
  • nagy mozgások pontos végrehajtása, finommotoros képességek fejlesztése,
  • fejlődik az értelem (életkornak megfelelő értelmi fejlesztés során),
  • javul a beszéd,
  • fejlődik a mozgás,
  • önindította, aktív mozgás alakul ki,
  • a tanult mozgásokat a napirend egyéb tevékenységeikben is kamatoztatni tudják,
  • a közösségi érzés megtapasztalásával, fejlesztésével a későbbi, tényleges integráció előkészítése történik.