Labdaterápia

Intro image

A labdával való játék fejleszti a testi funkciókat és a pszichikai működéseket is. Hatása van a kéz-szem koordináció; a gömbérzékelés fejlesztésével a téri tájékozódás fejlődésére. Fejlődik a mozgások összerendezettsége; a mozgások tér-idő dinamikai összetevőinek érzékelése, pontosítása; az erőkifejtés nagyságának, a feladatokhoz való viszonyítása és az ehhez való alkalmazkodás; a ritmusérzék; a horizontális és vertikális irányok, illetve a tájékozódás alakítása; az egyensúly; a testséma kialakítása; a finommozgások végrehajtása. Fejleszti a vizuális érzékelést, az irányított figyelmet.

A foglalkozások várható eredménye: